Week van de Financiering

Om ondernemers een overzicht te bieden van wat er allemaal mogelijk is op het gebied van financiering organiseert de KvK van 15 t/m 19 februari 2016 de Week van de Financiering. Op 19 februari v...

Lees meer »

Subsidie voor energie-innovatie bijna open

In 2016 wordt door het 125 miljoen euro beschikbaar gesteld door het Ministerie van Economische Zaken voor energie-innovatieprojecten. Het doel is schone en efficiënt opgewekte energie die Neder...

Lees meer »

Mogelijkheden proefplaatsing

Wilt u een werkloze of gedeeltelijk arbeidsongeschikte aannemen? U kunt hem een onbetaalde proefplaatsing aanbieden van twee maanden en in bepaalde gevallen van zes maanden. De potentiële werknem...

Lees meer »

Innovatie Prestatie Contracten (IPC)

Wilt u gaan innoveren? En wilt u dat doen in een groep van 10 tot 20 MKB-bedrijven? Dan kunt u subsidie aanvragen voor een IPC-project. IPC is een subsidie voor groepen bedrijven met een inhoudelijke...

Lees meer »

MIT-zuid regeling 2016

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om de MIT Zuid-regeling in 2016 open te stellen. De tekst voor de regeling is in voorbereiding. Wat al definitief is, zijn de openstellingsdata: Voor ...

Lees meer »

Telefonisch uitstel van betaling voor belastingschulden

Ondernemers kunnen telefonisch uitstel van betaling aanvragen bij de belastingdienst. Het uitstel is maximaal 4 maanden na de laatste vervaldag van de (oudste) aanslag. In verband met het uitstel dien...

Lees meer »

Uren bijhouden voor urencriterium

Indien u minimaal 1.225 uren voor uw onderneming werkt en meer dan 50% van uw werkzame tijd in uw bedrijf bezig bent, komt u in aanmerking voor de ondernemersaftrek. Leg de tijd die u besteedt aan uw...

Lees meer »

Middeling: een onverwachte teruggaaf van belasting

Bij sterk wisselend inkomen (belastbaar inkomen) in Box 1 over drie aaneengesloten jaren kan recht bestaan op een belastingteruggaaf. De middelingsregeling is relatief onbekend, waardoor mogelijk fisc...

Lees meer »

Tanken niet contant betalen

Om de aftrek van BTW op brandstof voor een auto van de zaak veilig te stellen moet altijd met een tankpas, pinpas of creditcard worden betaald. Bij een contante betaling zal de Belastingdienst de aftr...

Lees meer »