Week van de Financiering

Om ondernemers een overzicht te bieden van wat er allemaal mogelijk is op het gebied van financiering organiseert de KvK van 15 t/m 19 februari 2016 de Week van de Financiering. Op 19 februari v...

Lees meer »

Subsidie voor energie-innovatie bijna open

In 2016 wordt door het 125 miljoen euro beschikbaar gesteld door het Ministerie van Economische Zaken voor energie-innovatieprojecten. Het doel is schone en efficiënt opgewekte energie die Neder...

Lees meer »

Mogelijkheden proefplaatsing

Wilt u een werkloze of gedeeltelijk arbeidsongeschikte aannemen? U kunt hem een onbetaalde proefplaatsing aanbieden van twee maanden en in bepaalde gevallen van zes maanden. De potentiële werknem...

Lees meer »

Innovatie Prestatie Contracten (IPC)

Wilt u gaan innoveren? En wilt u dat doen in een groep van 10 tot 20 MKB-bedrijven? Dan kunt u subsidie aanvragen voor een IPC-project. IPC is een subsidie voor groepen bedrijven met een inhoudelijke...

Lees meer »

MIT-zuid regeling 2016

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om de MIT Zuid-regeling in 2016 open te stellen. De tekst voor de regeling is in voorbereiding. Wat al definitief is, zijn de openstellingsdata: Voor ...

Lees meer »

Telefonisch uitstel van betaling voor belastingschulden

Ondernemers kunnen telefonisch uitstel van betaling aanvragen bij de belastingdienst. Het uitstel is maximaal 4 maanden na de laatste vervaldag van de (oudste) aanslag. In verband met het uitstel dien...

Lees meer »

Uren bijhouden voor urencriterium

Indien u minimaal 1.225 uren voor uw onderneming werkt en meer dan 50% van uw werkzame tijd in uw bedrijf bezig bent, komt u in aanmerking voor de ondernemersaftrek. Leg de tijd die u besteedt aan uw...

Lees meer »

Middeling: een onverwachte teruggaaf van belasting

Bij sterk wisselend inkomen (belastbaar inkomen) in Box 1 over drie aaneengesloten jaren kan recht bestaan op een belastingteruggaaf. De middelingsregeling is relatief onbekend, waardoor mogelijk fisc...

Lees meer »

Teruggaaf BTW mogelijk bij oninbare facturen

Helaas wordt u als ondernemer geconfronteerd met klanten die hun factuur niet betalen. Meestal heeft u de btw die u op de factuur in rekening gebracht heeft, al afgedragen via uw btw-aangifte. Het is ...

Lees meer »