Belastingdienst hervat stapsgewijs herinneringen en aanmaningen

De afgelopen maanden heeft de Belastingdienst ondernemers vanwege de coronacrisis ontzien door tijdelijk geen betalingsherinneringen en aanmaningen te verzenden. Daarin gaat weer verandering komen. De...

Lees meer »

Blog: Online factureren zodat jij je kunt richten op ondernemen

Overkomt jou dit wel eens? Je wilt je op vrijdagavond ontspannen na een drukke week, maar dan herinner je je ineens dat je nog moet factureren. Het liefst laat je de laptop links liggen. Moet je nu ec...

Lees meer »

NOW 2.0

De NOW-regeling wordt met drie maanden verlengd. Bedrijven die minstens 20% omzetverlies verwachten, kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV voor juni, juli en augustus. De ve...

Lees meer »

Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL)

De bestaande regeling Tegemoetkoming ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) wordt vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL). Een bedrijf krijgt maximaal € 20.000 tegemoetkoming ...

Lees meer »

Verlenging Tozo-regeling (Tozo 2)

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) wordt met drie maanden verlengd. De verlengde regeling heet Tozo 2. Met de verlenging kunnen ondernemers tot en met augustus een Toz...

Lees meer »

Klein Krediet Corona (KKC-regeling)

Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen o...

Lees meer »

Corona-overbruggingskrediet Qredits

Ondernemers kunnen bij Qredits een Corona-overbruggingskrediet van maximaal € 25.000 aanvragen. De rente is 2 % in het eerste jaar en daarna 5,75 %. De looptijd bedraagt maximaal 48 maanden, waar...

Lees meer »

Verruiming vrije ruimte

De vrije ruimte over het fiscale loon tot en met € 400.000 wordt in 2020 verhoogd van 1,7% naar 3%. Dat biedt de mogelijkheid om werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bi...

Lees meer »

Fiscale Coronareserve

Door de coronacrisis getroffen bedrijven kunnen voor de vennootschapsbelasting 2019 een fiscale coronareserve vormen. Hiermee kunnen de bedrijven het verwachte verlies van het jaar 2020 direct ten las...

Lees meer »