Overzicht looptijd coronamaatregelen

Een aantal belastingmaatregelen die het kabinet heeft genomen om de coronacrisis door te komen wordt verlengd. Andere worden wettelijk vastgelegd. Daarmee hebben ondernemers een wettelijke basis voor ...

Lees meer »

Versoepeling urencriterium

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting? Voor bepaalde aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, moet je voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat je ten minste 1.225 uren per kalend...

Lees meer »

Aanvraag voor compensatie eHerkenning

Ondernemers kunnen in de loop van september financiële compensatie aanvragen voor de aanschaf van eHerkenning. De vergoeding is bedoeld voor bedrijven die eHerkenning nodig hebben voor het d...

Lees meer »

Ontwikkeladvies subsidieregeling NL Leert door

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er in de...

Lees meer »

Belastingdienst hervat stapsgewijs herinneringen en aanmaningen

De afgelopen maanden heeft de Belastingdienst ondernemers vanwege de coronacrisis ontzien door tijdelijk geen betalingsherinneringen en aanmaningen te verzenden. Daarin gaat weer verandering komen. De...

Lees meer »

Blog: Online factureren zodat jij je kunt richten op ondernemen

Overkomt jou dit wel eens? Je wilt je op vrijdagavond ontspannen na een drukke week, maar dan herinner je je ineens dat je nog moet factureren. Het liefst laat je de laptop links liggen. Moet je nu ec...

Lees meer »

NOW 2.0

De NOW-regeling wordt met drie maanden verlengd. Bedrijven die minstens 20% omzetverlies verwachten, kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV voor juni, juli en augustus. De ve...

Lees meer »

Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL)

De bestaande regeling Tegemoetkoming ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) wordt vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL). Een bedrijf krijgt maximaal € 20.000 tegemoetkoming ...

Lees meer »

Verlenging Tozo-regeling (Tozo 2)

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) wordt met drie maanden verlengd. De verlengde regeling heet Tozo 2. Met de verlenging kunnen ondernemers tot en met augustus een Toz...

Lees meer »