Bijzonder uitstel van betaling

De Belastingdienst heeft het aanvragen van uitstel van betaling versoepeld. Er kan bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd voor een periode van drie maanden. Als bijzonder uitstel wordt aang...

Lees meer »

Deblokkering g-rekening

Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om deze rekeningen te laten deblokkeren. Normaal wordt dan alleen het zogen...

Lees meer »

TOGS

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren  (TOGS) helpt ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen. Wie aan de voorwaarden voldoet krijgt eenmalig 4.000 ...

Lees meer »

Verlaging invorderings- en belastingrente

Als een aanslag niet op tijd betaald is, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente betaald worden vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de belastingdienst...

Lees meer »

Hoogte tegemoetkoming NOW-regeling

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van ...

Lees meer »

Tozo checklist

Op de site van het Ministerie van SZW kun je aan de hand van een checklist zelf beoordelen of je in aanmerking komt voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Hierbi...

Lees meer »

Tozo

Binnen deze regeling zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk: maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum lening voor bedrijfskapitaal De inkomensondersteuning b...

Lees meer »

Rentekorting en uitstel van aflossing Qredits

Voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronacrisis wordt uitstel van aflossing aangeboden voor zes maanden. Daarnaast wordt de rente tijdens deze periode automatisch verlaagd naar 2 %.&nb...

Lees meer »

Verlaging voorlopige aanslagen 2020

Als je door de huidige situatie met het coronavirus een lagere winst verwacht over 2020 is het mogelijk om de voorlopige aanslag te verlagen. Hiervoor kunnen we digitaal een verzoek indienen bij de Be...

Lees meer »