Hoogte tegemoetkoming NOW-regeling

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van ...

Lees meer »

Tozo checklist

Op de site van het Ministerie van SZW kun je aan de hand van een checklist zelf beoordelen of je in aanmerking komt voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Hierbi...

Lees meer »

Tozo

Binnen deze regeling zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk: maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum lening voor bedrijfskapitaal De inkomensondersteuning b...

Lees meer »

Rentekorting en uitstel van aflossing Qredits

Voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronacrisis wordt uitstel van aflossing aangeboden voor zes maanden. Daarnaast wordt de rente tijdens deze periode automatisch verlaagd naar 2 %.&nb...

Lees meer »

Verlaging voorlopige aanslagen 2020

Als je door de huidige situatie met het coronavirus een lagere winst verwacht over 2020 is het mogelijk om de voorlopige aanslag te verlagen. Hiervoor kunnen we digitaal een verzoek indienen bij de Be...

Lees meer »

Verruiming borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Vanaf maandag 16 maart gaat de verruimde BMKB-regeling in. Bedrijven in het MKB die financieel in de problemen komen door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus kunnen een beroep doen op...

Lees meer »

Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM)

MKB-bedrijven die investeren in de ontwikkeling van hun personeel kunnen vanaf 2 maart SLIM-subsidie aanvragen. Er kan subsidie worden aangevraagd voor de volgende activiteiten: opleidings- of ont...

Lees meer »

eHerkenning aangiften omzetbelasting

De Belastingdienst wil op termijn over naar één portaal voor ondernemers: Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z). Op dit nieuwe portaal kan door ondernemers met een eenmanszaak worden ing...

Lees meer »

Verhoging drempel investeringsaftrek

De drempel voor de investeringsaftrek is voor 2020 verhoogd naar € 2.401. Het maximum investeringsbedrag bedraagt voor 2020 € 323.544. Boven dit bedrag is er geen recht op investeringsaftrek...

Lees meer »