Belastingteruggaaf bij schommelende inkomsten: middeling

Bij sterk wisselende inkomsten kan er via de middelingsregeling mogelijk belasting teruggevraagd worden. Heb je in drie opeenvolgende jaren te maken met schommelende inkomsten? Dan is het mogelijk dat er meer belasting betaald is dan wanneer de inkomsten gelijkmatig over die jaren zouden zijn verdeeld. 

Bepaal daarom of de middeling een fiscaal voordeel oplevert. Bij middeling wordt over een periode van drie opeenvolgende jaren uitgegaan van gemiddelde inkomsten. Voor een teruggaaf geldt wel een drempel van € 545. 

Om in aanmerking te komen voor middeling moet een verzoek worden gedaan bij de belastingdienst. Daarbij moet een berekening van de middelingsteruggaaf worden verstrekt. Ook moeten de definitieve aanslagen van de drie jaren al zijn opgelegd. Het verzoek moet binnen 36 maanden na de laatste definitieve aanslag worden ingediend. Wij kunnen voor u dit middelingsverzoek verzorgen.