NOW 2.0

De NOW-regeling wordt met drie maanden verlengd. Bedrijven die minstens 20% omzetverlies verwachten, kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV voor juni, juli en augustus. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

De opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30 % naar 40 %. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de korting op de subsidie wordt verlaagd van 150 % naar 100 % van de loonsom van werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen.

Het tweede aanvraagtijdvak wordt naar verwachting opengesteld op 6 juli 2020.