Belastingdienst hervat stapsgewijs herinneringen en aanmaningen

De afgelopen maanden heeft de Belastingdienst ondernemers vanwege de coronacrisis ontzien door tijdelijk geen betalingsherinneringen en aanmaningen te verzenden. Daarin gaat weer verandering komen.

De Belastingdienst houdt rekening met de fiscale coronamaatregelen die nog doorlopen tot 1 oktober. Daarom sturen ze in ieder geval voor oktober geen betalingsherinneringen en aanmaningen aan ondernemers met belastinguitstel vanwege corona. Vanaf juli stuurt de Belastingdienst wel weer betalingsherinneringen en aanmaningen aan bedrijven met belastingschulden uit de periode voor corona. Schulden die tijdens coronatijd zijn ontstaan, komen pas later aan de orde. De Belastingdienst stuurt informatie mee met uitleg over de mogelijkheden voor uitstel of een betalingsregeling.

Hieronder de routekaart van de Belastingdienst, waarop je kunt zien per wanneer welke werkzaamheden worden opgestart.