Verlenging Tozo-regeling (Tozo 2)

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) wordt met drie maanden verlengd. De verlengde regeling heet Tozo 2. Met de verlenging kunnen ondernemers tot en met augustus een Tozo-uitkering ontvangen. 

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. De gewijzigde voorwaarden zijn:

  • De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud.
  • Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat je moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor jezelf, je onderneming of een van de vennoten waarmee je samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt je niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal.