Verruiming uitstelbeleid Belastingdienst voor ondernemers

Als ondernemer wil je liever geen zorgen maken over betalingsproblemen. Omdat het kabinet ondernemers met tijdelijke betalingsproblemen wil ondersteunen, zijn per 1 oktober een aantal structurele aanpassingen gedaan in het beleid over betalingsregelingen van de Belastingdienst. De aanpassingen zijn vooral gericht op kleinere bedrijven en bieden meer maatwerk als de situatie van een ondernemer daar om vraagt.

 

Betalingsregeling na uitstel

Is er al eerder kort uitstel verleend voor een belastingschuld? Het is nu mogelijk om toch een betalingsregeling aan te vragen, om te voorkomen dat er problematische schulden ontstaan en blijven.

 

Verklaring externe deskundige bij uitstel

Wanneer je een belastingschuld hebt en uitstel van betaling bij bijzondere omstandigheden aan wilt vragen, was een verplichte verklaring van een externe deskundige voorheen verplicht. De drempel om uitstel aan te vragen is nu verlaagd door deze verplichte verklaring bij een belastingschuld onder de € 20.000 te laten vervallen.

Er is sprake van bijzondere omstandigheden wanneer je als ondernemer in tijdelijke liquiditeitsproblemen komt door een oorzaak die buiten je invloed ligt. Het is dan mogelijk om uitstel te krijgen voor een langere periode dan 12 maanden.

 

Zekerheidseis

De Belastingdienst kan afzien van de 100% zekerheidseis voor ondernemers. Deze aanpassing helpt vooral kleine bedrijven die niet altijd in staat zijn om zekerheid te bieden, maar wel in tijdelijke financiële problemen verkeren.

 

In aanvulling op deze aanpassingen worden twee versoepelingen die in verband met corona werden ingevoerd definitief voortgezet. Voor ondernemers gaat nu ook de betalingsregeling in op de datum van de uitstelbeschikking én het blijft mogelijk om uitstel van betaling voor de motorrijtuigenbelasting aan te vragen.