Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

Maken de energiekosten van jouw mkb-onderneming een relatief groot deel uit van de totale omzet? Via de TEK-regeling kan je een vergoeding aanvragen voor de gestegen gas- en elektriciteitskosten.

Deze tijdelijke tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd. De compensatie bedraagt maximaal € 160.000 en bedraagt vijftig procent van de energiekostenstijging boven een vastgestelde drempelprijs.

De Europese Commissie moet nog akkoord geven op de regeling.

Wil je de TEK aanvragen? Bereid je aanvraag dan alvast voor en controleer of je aan de voorwaarden voldoet.

Op 14 maart 2023 van vertelt het RVO je meer over TEK tijdens een webinar. Wil je meer weten over de voorwaarden, hoe je TEK aanvraagt en hoe het proces verloopt? Meld je dan aan voor het webinar.