Deblokkering g-rekening

Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om deze rekeningen te laten deblokkeren. Normaal wordt dan alleen het zogenoemde overschot op de g-rekening vrijgegeven.

Door de coronacrisis kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn opgelegd als (naheffings)aanslagen loonheffingen of btw. Voor die aanslagen moet dan wel eerst bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis aangevraagd worden bij de belastingdienst. De verruimde deblokkeringsmogelijkheid geldt dan voor bedragen waarvoor de belastingdienst bijzonder uitstel heeft verleend.

Nadat bijzonder uitstel is verleend, kan worden verzocht om deblokkering. Gebruik hiervoor het formulier verzoek deblokkering g-rekening.

Hierbij enkele zaken die van belang zijn voor deblokkering in verband met de coronacrisis:

- Bij rubriek 3 geef je aan dat je door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen.
- Bij rubriek 4 geef je aan voor welk bedrag je deblokkering vraagt. Splits het bedrag in het overschot - en het bedrag waarvoor je uitstel van betaling hebt gevraagd.
- Bij rubriek 5 geldt de machtiging tot verrekenen niet voor het bedrag waarvoor de belastingdienst uitstel van betaling heeft gegeven vanwege de coronacrisis.

Als de belastingdienst tegemoet komt aan het verzoek dan stuurt de belastingdienst een brief waarin staat hoe het bedrag uitbetaald wordt. De belastingdienst streeft ernaar om deze brief binnen vier weken te sturen. Door de toename van het aantal deblokkeringsverzoeken kan de behandeling langer duren dan normaal.

Bron: Belastingdienst