Bijzonder uitstel van betaling

De Belastingdienst heeft het aanvragen van uitstel van betaling versoepeld. Er kan bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd voor een periode van drie maanden. Als bijzonder uitstel wordt aangevraagd, worden alle invorderingsmaatregelen voor alle belastingschulden stopgezet. Dit betekent dat direct uitstel van betaling wordt verleend. Het uitstel geldt niet alleen voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die er in de drie volgende maanden tot en met 19 juni 2020 bij komen.

Er hoeft maar één uitstelverzoek ingestuurd te worden. Een eventuele opgelegde verzuimboete wordt automatisch teruggedraaid als bijzonder uitstel aangevraagd wordt.

Uitstel van betaling kan pas worden aangevraagd nadat een (naheffings)aanslag van de Belastingdienst is ontvangen. Wanneer er geen belastingaanslag is opgelegd, kan er dus geen uitstel van betaling worden aangevraagd.

Indien uitstel van drie maanden te kort is kan voor een langere periode uitstel worden aangevraagd. Bij het aanvragen van uitstel langer dan drie maanden gelden aanvullende voorwaarden.

Bij een BV speelt daarnaast de melding betalingsonmacht.