Tozo

Binnen deze regeling zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk:

  • maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum
  • lening voor bedrijfskapitaal

De inkomensondersteuning bedraagt maximaal € 1.503,31 netto per maand. De hoogte van het bedrag hangt af van de samenstelling van het huishouden en het inkomen van de ondernemer. Dit bedrag hoeft niet te worden terugbetaald.

De inkomensondersteuning geldt vooralsnog voor drie maanden en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling heeft terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.

Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd van maximaal € 10.517. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden.