Aanvraag voor compensatie eHerkenning

Ondernemers kunnen in de loop van september financiële compensatie aanvragen voor de aanschaf van eHerkenning. De vergoeding is bedoeld voor bedrijven die eHerkenning nodig hebben voor het doen van hun belastingaangifte. Specifiek gaat het om het eH3-inlogmiddel dat alleen gebruikt kan worden voor het inloggen bij Mijn Belastingdienst Zakelijk. Ondernemers die een ander eHerkenningsmiddel alleen gebruiken voor hun aangifte kunnen deze door hun leverancier om laten zetten naar het eH3-inlogmiddel en dan een vergoeding aanvragen.

De regeling compenseert één eHerkenningsmiddel per organisatie per jaar met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020. De compensatie is ongeveer 24 euro, de laagste marktprijs voor eHerkenning. Een machtiging aan een intermediair wordt niet gecompenseerd. Eenmanszaken en zzp'ers krijgen ook geen vergoeding, omdat ze gratis aangifte kunnen doen met DigiD.

De Belastingdienst werkt daarnaast aan een compensatieregeling voor ondernemers die geen gebruik konden maken van eHerkenning, omdat ze zich niet in het Handelsregister konden inschrijven. Als alternatief gebruikten ze een softwarepakket of intermediair. Ondernemers die recht hebben op compensatie, krijgen daarover binnenkort informatie van de Belastingdienst.