Een groenere toekomst met Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Wil je jouw onderneming verduurzamen en energie besparen? De Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM) kan je hierbij op weg helpen. Met de SVM kan je een adviseur inhuren voor een energieadvies op maat. Ook kan de SVM gebruikt worden voor ondersteuning bij het uitvoeren van één of meer maatregelen uit dat advies.

De kosten die je maakt voor het inhuren van een adviseur voor de verduurzaming van je onderneming worden middels de subsidie voor 80 % vergoed. Het subsidiebedrag voor het verduurzamingsadvies is minimaal € 400 en maximaal € 750. Het maximale subsidiebedrag is € 2.500 voor advies én ondersteuning samen.

Voor energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen die volgen uit dit advies, zoals het plaatsen van LED-verlichting of de aankoop van energiezuinige apparaten, kan je bijvoorbeeld EIA, ISDE of MIA aanvragen.

Aanvragen kunnen tot en met 30 september 2023 worden ingediend via https://mijn.rvo.nl/subsidieregeling-verduurzaming-mkb-svm en worden behandeld op volgorde van binnenkomst.