Verruiming borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Vanaf maandag 16 maart gaat de verruimde BMKB-regeling in. Bedrijven in het MKB die financieel in de problemen komen door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus kunnen een beroep doen op het BMKB.

Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar. 

Klik hier voor meer info over deze regeling.