Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Ondernemers die een omzetverlies verwachten van minimaal 20 % kunnen bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Deze tegemoetkoming is maximaal 90 % van de loonkosten en afhankelijk van het omzetverlies. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80 % van de gevraagde tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling van de omzet is. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Deze regeling wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en komt in de plaats van de regeling werktijdverkorting. Aanvragen voor werktijdverkorting kunnen per direct niet meer ingediend worden bij het Ministerie van SZW. Aanvragen die al ingediend zijn en nog afgehandeld moeten worden, worden in de nieuwe regeling afgehandeld. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020.

Op dit moment kun je nog geen aanvraag indienen, er wordt door de overheid hard gewerkt om dit mogelijk te maken.