Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek

Tot 1 december 2021 is er subsidie beschikbaar voor het omscholen van medewerkers naar een beroep in de techniek of ICT. 

Er wordt subsidie verstrekt voor het faciliteren van een of meer omscholingstrajecten die zijn gericht op het verwerven van de benodigde competenties, kennis en ervaring. 

De subsidie bedraagt € 3.750 per omscholingstraject. Per omscholingstraject moet een aanvraag ingediend worden.

ICT-bedrijven kunnen bijvoorbeeld subsidie krijgen voor omscholingtrajecten naar developers (specifieke talen), software consultants ERP/CRM en webdevelopers. 

Een omscholingstraject bestaat uit:

  • a.scholing via een opleiding, cursus, training, of andere vorm van kennisverwerving die door een opleider namens de werkgever wordt aangeboden aan de werknemer; en

  • b.praktijkondersteuning via het inwerken, coachen, geven van feedback of andere vorm van ondersteuning door een praktijkbegeleider namens de werkgever aan de werknemer.