Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM)

MKB-bedrijven die investeren in de ontwikkeling van hun personeel kunnen vanaf 2 maart SLIM-subsidie aanvragen.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor de volgende activiteiten:

  • opleidings- of ontwikkelingsplan waarin de onderneming wordt doorgelicht en de scholingsbehoefte vanuit de onderneming in kaart wordt gebracht
  • verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen
  • ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk
  • praktijkleerplaatsen voor een beroepsopleiding in de derde leerweg (bij een erkend leerbedrijf)

Meer informatie over de regeling is te vinden op de site van het Ministerie van SZW.