Oninbare factuur en de btw

Heb je een klant die jouw factuur niet betaalt? Als een factuur onbetaald blijft mag de reeds in de aangifte afgedragen btw op een gegeven moment wel worden teruggevraagd bij de belastingdienst.

Onder voorwaarden kan de btw worden teruggevraagd als het gaat om oninbare debiteuren. Btw op oninbare debiteuren kan worden teruggevraagd op het moment dat de factuur een jaar nadat het factuurbedrag opeisbaar is geworden nog niet is voldaan. De op de factuur genoemde betalingstermijn is van belang om vast te stellen wanneer het bedrag opeisbaar geworden is.

De btw vraag je terug in de btw-aangifte door bij vraag 1a of 1b van de btw-aangifte een negatief bedrag aan omzet en een negatief btw-bedrag in te vullen. Mocht de klant de factuur of een deel van het factuurbedrag op een later moment alsnog betalen, dan ben je de btw opnieuw (deels) verschuldigd.

Wanneer de klant een deel van de vordering betaalt, dan moet je het ontvangen bedrag naar evenredigheid verdelen over de vergoeding en de btw. Er kan niet gesteld worden dat de vergoeding wel is betaald maar de btw niet, zodat bij gedeeltelijke betaling van een vordering altijd een deel van de btw verschuldigd zal zijn.

Btw op oninbare vorderingen kan worden teruggevraagd als de vordering een jaar na de uiterste betalingstermijn niet is voldaan.