Factuureisen Belastingdienst

Een factuur moet voldoen aan de factuureisen van de Belastingdienst. Hieronder hebben we een overzicht opgenomen van de eisen waaraan een factuur moet voldoen.
Als een factuur niet aan de eisen voldoet, kan dat gevolgen hebben voor zowel de leverancier als de afnemer.

Vermeld op de factuur de volgende gegevens:

 • jouw volledige naam en die van je afnemer
  Vermeld de juridische naam. De handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. 
 • jouw volledige adres en dat van je afnemer
  Vermeld het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd. Het is niet voldoende als je alleen een postbusnummer vermeldt.
 • jouw btw-identificatienummer
  Dit is het nummer met 'NL' ervoor. 
 • jouw KVK-nummer
 • de datum waarop de factuur is uitgereikt
 • een factuurnummer
  Gebruik opeenvolgende nummers voor de facturen, met 1 of meer reeksen. Elk factuurnummer mag maar 1 keer voorkomen.
 • als je goederen levert: wat voor goederen je hebt geleverd en hoeveel
 • als je diensten levert: wat voor diensten je hebt geleverd en de omvang ervan
 • de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling
 • het bedrag dat je vraagt, exclusief btw
  Lever je goederen of diensten met verschillende btw-tarieven? Vermeld dan de aparte bedragen. Vermeld ook de eenheidsprijs, als dit van toepassing is.
 • het btw-tarief dat van toepassing is op de geleverde goederen of dienst
 • het btw-bedrag


Als je zaken doet met het buitenland, moet je extra gegevens vermelden.