Accountancy

Wij zorgen er graag voor dat je voldoet aan alle verplichtingen rondom jouw onderneming. Jaarlijks stellen we de jaarrekening samen en we zorgen dat de jaarrekening voldoet aan de wet- en regelgeving. Daarnaast verzorgen we de deponeringsstukken voor de Kamer van Koophandel via SBR.

Judith Brouwers is Accountant-Administratieconsulent en ingeschreven bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Door permanente educatie blijven wij op de hoogte van actuele ontwikkelingen om onze klanten proactief te adviseren en toegevoegde waarde te leveren.

Meierij Accountancy & Advies is voor vaktechnische ondersteuning en waarneming aangesloten bij Auxilium Adviesgroep te Leusden.