Vraag btw voor oninbare facturen terug

Weet je zeker dat je klant jouw factuur niet meer zal betalen? Dan kun je de btw op die oninbare factuur, die reeds is afgedragen aan de Belastingdienst, weer terugvragen bij de Belastingdienst. 

Vanaf 2017 is de vordering in ieder geval oninbaar uiterlijk één jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die is overeengekomen. Als er geen betalingstermijn is overeengekomen, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door de klant.

De nieuw regels, zoals die sinds 1 januari 2017 van toepassing zijn, gelden ook voor vorderingen die voor 1 januari 2017 zijn ontstaan. De termijn van één jaar begint voor die vorderingen te lopen op 1 januari 2017.

Vraag de btw op tijd terug: uiterlijk in de aangifte over het tijdvak waarin de hiervoor beschreven éénjaarstermijn is verlopen. Te laat is ook echt te laat! Het is dus van belang om bij elke aangifte omzetbelasting de openstaande posten debiteuren te beoordelen. En vergeet niet om in de aangifte over het eerste tijdvak van 2018 ook de btw op de openstaande facturen van voor 1 januari 2017 terug te vragen.

Voorheen moest de btw op oninbare facturen via een apart verzoek worden teruggevraagd bij de belastingdienst. Vanaf 2017 kan dit dus via de aangiften omzetbelasting.