Subsidie praktijkleren: max. € 2.700 subsidie voor werknemers die opleiding volgen

Bedrijven die leerlingen in dienst hebben kunnen in aanmerking komen voor de subsidie praktijkleren. 

Voor werknemers die de volgende opleidingen volgen is subsidie mogelijk:

  • VMBO leerwerkplaatsen voor het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding
  • MBO BBL (alle sectoren)
  • HBO techniek en landbouw; Het gaat alleen om duale of deeltijd hbo-opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is
  • Promovendi/toio’s (geen voltijdsopleiding) 
  • VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) leerlingen in het laatste jaar met het arbeidsgerichte uitstroomprofiel of het uitstroomprofiel vervolgonderwijs
  • PRO leerlingen die in het laatste jaar van het praktijkonderwijs zitten

De subsidie kan achteraf per studiejaar aangevraagd worden. Voor het studiejaar 2017/2018 moet de aanvraag voor 16 september 2018 ingediend zijn. Per leerling bedraagt de subsidie maximaal € 2.700. 

Neem contact op met Judith Brouwers om te informeren naar de mogelijkheden voor uw bedrijf.