Loonkostenvoordeel per 1 januari 2018

De overheid wil kwetsbare groepen werknemers betere kansen geven op de arbeidsmarkt. Om werkgevers daarbij te betrekken biedt de overheid hen diverse voordelen in de loonkostensfeer.

Per 1 januari 2018 worden er vier nieuwe loonkostenvoordelen (LKV’s) ingevoerd. Dat zijn jaarlijkse tegemoetkomingen die werkgevers duizenden euro’s voordeel kunnen opleveren. De vier nieuwe regelingen vervangen de huidige premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. De premiekorting voor jongere werknemers wordt niet vervangen; die vervalt per 1 januari 2018.

Per 1 januari 2018 worden er vier nieuwe loonkostenvoordelen ingevoerd, te weten:
1. LKV oudere werknemer;
2. LKV arbeidsgehandicapte werknemer;
3. LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden;
4. LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.

Een werkgever kan voor meerdere werknemers recht hebben op een loonkostenvoordeel. Werkgever én werknemer moeten aan diverse voorwaarden voldoen om voor een LKV in aanmerking te komen. Die voorwaarden verschillen per LKV.