Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze ondersteuning vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Binnen vier weken wordt voor een periode van maximaal 13 weken inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten gewerkt worden.
Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten.