Betaal minder belasting: benut de investeringsaftrek

Bent je van plan om op korte termijn flink te gaan investeren? Dan is het zinvol om na te gaan of je die investeringen nog dit jaar moet doen, of dat je die – gedeeltelijk – beter kunt uitstellen tot 2018. Een spreiding van investeringen over meerdere jaren leidt meestal tot een hogere kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en daarmee tot meer belastingvoordeel.

Om voor de KIA in aanmerking te komen moet een ondernemer meer dan € 2.300 en maximaal € 312.176 investeren in bedrijfsmiddelen die onder de KIA vallen. De KIA is 28% op investeringen tot maximaal € 56.192; voor investeringen van meer dan € 56.192 tot € 104.059 is de KIA een vast bedrag van € 15.687. Daarboven daalt de aftrek met 7,56% van het investeringsbedrag boven de € 104.059. Deze schijvenindeling maakt het voordelig om investeringen te ‘knippen’ en over twee jaren te spreiden.

Blijf je dit jaar met de investeringen onder de drempel van € 2.300, dan is het verstandig de in 2017 geplande investeringen naar voren te halen en die nog dit jaar te doen. Zeker als je met de investeringen in 2018 wederom onder de drempel blijft. Twee jaar € 2.300 investeren levert geen aftrek op, een keer € 4.600 geeft dit jaar een aftrek van 28%, ofwel een aftrekpost van € 1.288.