Auto van de zaak: verhaal boetes op werknemers

Heeft een van de werknemers het afgelopen jaar tijdens werktijd met een auto van de zaak een verkeersovertreding begaan en daarvoor een boete gekregen?

Als die boete door de werkgever is betaald, bijvoorbeeld omdat het kenteken van de auto op naam van de zaak staat, zorg er dan voor dat die boete alsnog wordt verhaald op de betreffende werknemer. Als de boete niet wordt verhaald, dan kan de boete worden aangemerkt als een nettoloonbetaling. Dat kan een forse naheffingsaanslag kosten over de gebruteerde boete, inclusief verhoging en heffingsrente.

De Hoge Raad heeft beslist dat een werkgever de verkeersboetes van een werknemer wegens te hard rijden altijd moet verhalen op het nettoloon van de werknemer. Ook bij snelheidsovertredingen van niet meer dan 10 kilometer!